Nia Nesto

Projecte d’imatge corporativa per un establiment d’allotjament turístic. El logotip està basat en una il·lustració de línia neta, que combina perfectament amb els colors escollits. El conjunt denota calidesa i professionalitat.