trobada entitats

Oficina Jove #TrobadaEntitats

Cartell
disseny gràfic

Disseny del cartell de la X trobada d’entitats.

trobada entitats