Última actualització: 28 de maig de 2024.
1.- Titularitat

Aquest lloc és propietat i està operat per Maria Isabel Grau Sierra, amb domicili social en Carrer Olot, 28. 17740 Vilafant

info@amestudi.com

Maria Isabel Grau Sierra d’ara endanvant serà “Servei”.

L’ús d’aquesta web et dóna la condició de “Usuari”. Això significa que acceptes els termes i condicions establerts a continuació i amb això et compromets a no usar-ho per a fins il·legals.

2.- Edat

Quant a l’ús del Servei, i tret que s’indiqui el contrari, declares que ets major d’edat i que disposes de la capacitat legal necessària per a vincular-te i usar el Servei de conformitat amb els seus termes i condicions, que comprens i reconeixes íntegrament.

Declares que tota la informació que proporcions per a accedir al Servei, abans i durant la seva utilització, és veritable, completa i precisa.

3.- Enllaços externs

Pot ser que la web del Servei t’enviï a altres llocs web de tercers.

No obstant això, el Servei no controla aquests llocs ni el seu contingut, que de fet estan subjectes als seus propis termes i condicions. Per tant, el Servei no és responsable sobre la qualitat, veracitat o exactitud d’aquestes webs.

4.- Propietat Intel·lectual

El disseny de la web del Servei i el seu contingut, marques i logos són titularitat o estan llicenciats al titular d’aquesta web, estant subjectes als drets de propietat intel·lectual acordats per la llei.

Com a Usuari acceptes no usar, copiar o distribuir cap contingut de la web més enllà de l’expressament indicat aquí. Qualsevol ús comercial del nostre contingut que vulguis realitzar requerirà de la nostra expressa autorització.

5.- Contingut d’Usuari

Com a Usuari pots contribuir al Servei de diverses maneres, com ara enviar correus electrònics, fer comentaris o enviar suggeriments.

Podem usar aquest Contingut de diferents maneres, per exemple mostrar-lo en el lloc web, reformatar-lo, traduir-lo a altres idiomes, editar-lo per a aportar claredat, corregir errors gramaticals, crear obres derivades a partir d’ell, promocionar-lo i distribuir-lo.

Per tant, el Contingut continua sent de la teva propietat però en enviar-lo concedeixes al Servei una llicència d’ús mundial, no exclusiva, gratuïta, fins a la retirada del contingut, transferible i sublicenciable sobre aquest Contingut.

6.- Responsabilitat

Fins on la llei permeti, el Servei no serà responsable per: a) qualsevol error o omissió en el contingut de la web; b) la no disponibilitat de la web o; c) la transmissió de malware o virus a través del contingut de la web, malgrat prendre totes les mesures tecnològiques necessàries per a prevenir-ho.

7.- Canvis

El Servei es reserva el dret de fer els canvis no anunciats que consideri oportuns per a la web. Això significa que el Servei pot canviar, eliminar o afegir contingut i serveis proporcionats a través de la web.

A més, aquests termes i condicions poden ser actualitzats. Les modificacions entraran en vigor des de la seva publicació.

8.- Llei i arbitratge

Fins on sigui possible, aquest Servei es regeix per la legislació espanyola.

Amb la finalitat de simplificar la resolució de reclamacions per la via civil i reduir costos, no excloem la possibilitat de sotmetre’ns davant un Arbitratge d’Equitat de la Cort d’Arbitratge de les Cambres de Comerç i Indústria.

En aquest sentit, i segons la normativa aplicable, el Servei informa de l’existència d’una plataforma europea de resolució de litigis en línia que facilita la resolució extrajudicial d’aquests litigis per a contractes subscrits igualment en línia entre consumidors i prestadors de serveis d’Internet. A aquesta plataforma es podrà accedir a través de la següent pàgina web: http://ec.europa.eu/odr

10.- Contacte

Per a qualsevol aclariment, incidència o reclamació, pots contactar amb nosaltres mitjançant:

E-mail: info@amestudi.com

Adreça postal: Carrer Olot, 28. 17740 Vilafant. GIRONA